• Tarieven

Tarieven

Diëtistenconsulten

Dieetadvisering zit voor 3 uur in de basisverzekering. Daarnaast is dieetadvisering bij vele zorgverzekeraars ook opgenomen in de aanvullende verzekering. Kijk in uw polisvoorwaarden of dat ook voor u van toepassing is. Met alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Dit betekent dat de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat. Dit geldt ook voor de consulten van de cliënten met diabetes, copd, cvrm, die onder de ketenzorg van Noord-Kennemerland vallen.

Basis tarief € 20,70 per 15 minuten
Eerste consult € 124,20 60 minuten, inclusief 30 minuten individueel dieetvoorschrift
Vervolgconsult € 41,40 30 minuten
Meetconsult € 20,70 15 minuten
Groepsbehandeling € 20,70 per 15 minuten
Individueel dieetvoorschrift € 20,70 per 15 minuten
Toeslag bij thuisbezoek € 33,50 per consult
BIAstart € 49,40 twee startweken, 34 maaltijden
BIAnorm € 40,40 twee vervolgweken, 28 maaltijden
BIAmed Bolero € 2,70 smaakjes, 12 sticks
BIAreep € 2,10 per stuk
BIAshake € 6,90 shakebeker
Receptenboek € 15,50
Stap 1 € 15,00 gemiddeld per dag
Stap 2 € 10,00 gemiddeld per dag
Stap 3 € 8,50 gemiddeld per dag
Stap 4 gewoon eten
Consult € 100,20 60 minuten
No show consult diëtist € 20,70 per ingeplande 15 minuten
Overige no show zie tarieven

Diëtist

Dieetadvisering zit voor 3 uur in de basisverzekering. Dit betekent dat de diëtist voor iedereen toegankelijk is en dat de vergoedingen van de consulten af gaan van uw eigen risico (€ 385,00). Voor kinderen geldt geen eigen risico. Per zorgverzekeraar is het verschillend of en hoeveel dieetadvisering extra is opgenomen in de aanvullende pakketten, kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van een arts nodig heeft voor begeleiding door een diëtist en vergoeding door uw zorgverzekeraar. Ook andere hulpverleners kunnen nu doorverwijzen naar de diëtist, zoals fysiotherapeuten en verloskundigen. Bij de ketenzorg is een verwijzing wel noodzakelijk.

Ketenzorg

Dieetadvisering vanuit de ketenzorg voor diabetes mellitus, COPD en CVRM (hart- en vaatziekten) valt ook binnen de basisverzekering. In Noord-Kennemerland zijn wij aangesloten bij HONK diabeteszorg (ketenzorg voor diabetes mellitus), HONK copdzorg (ketenzorg voor COPD) en HONK cvrmzorg (ketenzorg voor CVRM).  Bij HONK diabeteszorg hebben we een contract voor 4 uur dieetadvisering. Bij alle overige ketenzorggroepen hebben we een contract voor 3 uur dieetadvisering. Deze zorg wordt niet verrekend met uw eigen risico.

BIAmed maaltijdvervangers en Hippro

De meeste zorgverzekeraars vergoeden het gebruik van maaltijdvervangers niet.

Voetreflextherapie

Wordt niet meer in deze praktijk aangeboden. Hiervoor verwijzen we naar Menno Huiberts in Schoorl, www.pedicureenmassagepraktijk.nl.

Coaching/counseling

Wanneer coaching/counseling deel uit maakt van de diëtistenbegeleiding, gelden de vergoedingen zoals bij een bezoek aan de diëtist. In andere gevallen is geen vergoeding mogelijk.